Dagpleje

Kroppen på toppen

– Fantastiske dagplejere

Hvor i dagplejedagligdagen kan både børn og voksne i fællesskab få pulsen op og boble af bevægeglæde? Hvor meget dug kommer der på legestuens ruder, når børn og voksne danser “Per Syvspring”? Hvordan undgåes unødvendige løft og hvilken klokke ringer for et godt arbejdsmiljø?

På Kroppen på Toppen bliver du som dagplejer inspireret og kærlig provokeret i forhold til vaner i dagligdagen.

Vi har både bevægelsesbriller og sikkerhedsbrillerne på udfra at
– selvhjulpne børn giver glade dagplejere, der løfter mindre
– mere fysisk aktivitet for både børn og voksne øger bevægeglæden og arbejdsglæden.

Billede

Sundhedsmedarbejder

I Kroppen på Toppen projektet er der udover grundkursus opfølgende besøg i legestuerne samt temadage og erfaringsudvekslingsdage for sundheds-medarbejderen.

Der vælges en sundhedsmedarbejder i hver legestue.

Sundhedsmedarbejderens opgave bliver:

– Kontaktperson for Kroppen på Toppen, når der skal laves aftaler om legestuebesøg.

– Lave et beslutningsreferat, hvori der står hvilke konkrete tiltag legestuen gør ift. at få mere krop og bevægelse ind i de pædagogiske overvejelser og aktiviteter.

– Deltage på erfaringsudvekslingsmøder 2 halve dage om året.
Erfaringsudvekslingsmødernes formål er at dele erfaringer på tværs af legestuerne, at inspirere og udveksle gode konkrete ideer samt evt. gode råd til at blive sparket i gang, hvis det har vist sig svært.

– Deltage på 1 temadag årligt. På temadagen vil der komme en ekstern underviser og dagen vil typisk indeholde meget praksis ift. krop og bevægelse.

Få inspiration til legestuen i idébanken til højre