Kroppen på toppen i naturen

Kroppen på toppen

– I naturen udeliv og bevægelse for førskolebørn

Naturen som læringsmiljø og et aktivt friluftsliv er i fokus for børn og personale i 17 småbørnsinstitutio-ner i Aalborg Kommune. I projektet Kroppen på Toppen arbejder vi utraditionelt med sundhed, så det bliver en naturlig del af det pædagogiske arbejde og giver god mening for alle. Erfaringerne viser, at øget fokus og kompetenceopbygning hos personalet fører til mere aktivitet i institutionerne, flere vilde lege, at børnene kommer mere ud og større arbejdsglæde.

Vi bevæger os i dag mindre, end vi gjorde for bare nogle få år siden og dette kan ses helt ned i børnehøjde. Der bliver flere børn, som ikke er motorisk aldersvarende, flere børn med dårligt kondital samt flere børn med risiko for at udvikle livsstilssygdomme som fx overvægt. Derfor startede projekt Kroppen på Toppen i 2007 som et sundhedsfremmende tiltag for at få mere fysisk aktivitet og bevægelse ind i børns hverdag, såvel i institutionen som i familien. Alle medarbejdere i 148 institutioner deltog. Evalueringen i 2010 viste, at mange af institutionerne brugte fysisk aktivitet og bevægelse målrettet i arbejdet med børnene. Det gav bl.a. ro til fordybelse og koncentration og børnene fik lov til vildere og mere fysiske lege såvel inde som ude. Samtidig var arbejdsglæden øget som følge af de mange fælles aktiviteter.

Projektet har været en succes, men det lykkedes ikke at få mere tid ude, inddrage naturen, opgradere uderummet og få de voksne til at igangsætte aktiviteter der. Noget af en modsætning til de fleste instituti-oners perspektivplan, som har intentioner om, at alle børnene kommer ud og får frisk luft hver dag, er akti-ve, sanser, må blive beskidte og lærer om naturen. Mange pædagoger gav udtryk for, at de manglede kom-petencer til at igangsætte aktiviteter i naturen og på legepladsen.

Derfor var det brug for et tiltag med fokus på udvikling af et læringsmiljø i naturen, hvor den sundhedsfagli-ge, naturfaglige og pædagogfaglige viden kombineres i aktiviteter for børn og deres voksne.

Det er formålet med projekt få Kroppen på Toppen med naturen som læringsmiljø og et aktivt friluftsliv. I samarbejde med 17 institutioner har vi fokus på at udvikle læringsmiljøer i naturen/uderummet, hvor den sundhedsfaglige, naturfaglige og pædagogfaglige viden kombineres i aktiviteter for børn og deres voksne. Intentionen er at udeliv skal være en naturlig og aktiv del af børnenes hverdag og at læring ikke kun foregår mellem kl. 9 og 11.

Kroppen på Toppen i naturen
Projektet gennemføres af naturfaglig projekt-pædagog Michael Winther og jeg, som er na-turvejleder og fysioterapeut. Det er en god kombination, da formålet er at øge pædago-gernes og de pædagogiske konsulenters na-turforståelse og engagement ved fælles ople-velser i det fri.

Som det første mødte vi alle 120 medarbejde-re og ledere i de deltagende institutioner for at få øje på mulige ressourcer, ønsker og drømme hos medarbejderne. Vores opgave var at gøre noget mulig hurtigt og hjælpe med at fjerne forhindringer. Det medførte dyre-hold, ny beplantning, justering af legepladser og masser af aftaler i kalenderen.

Naturdagplejere i Aalborg Kommune

Projektet “Kroppen på toppen” skal skabe mere bevægelse i Aalborg Kommune. Det betyder blandt andet, at der er blevet uddannet 100 natur- eller idrætsdagplejere med særligt fokus på oplevelser i naturen og bevægelse. Projektet har via Friluftsrådet modtaget 49.200 kroner i støtte til for eksempel rygsække og båludstyr og ydermere 330.000 kroner til en naturvejleder. Friluftsrådet modtog 45 millioner kroner via udlodningsmidlerne fra Danske Spil i 2013.

Naturen som læringsmiljø