Det videre arbejde

Det videre arbejde

Vi er stadig i projektets første år og oplever hele tiden en øget interesse fra såvel børn, pædagoger og ikke mindst forældre. I næste uge samles lederne af de 17 institutioner, som fremad-rettet skal mere på banen i arbejdet med den enkelte instituti-ons kultur. Projektet vil fremadrettet have en spalte i alle kommunens lokalaviser, her vil institutionerne også blive pro-filleret, hvilket er motiverende for lederne.

Næste år skal vi arbejde mere målrettet på at udvikle nye må-der at lave naturarrangementer, hvor institutioner og familier kan samarbejde på tværs. Desuden skal naturvejlederen arbej-de med at inddrage frivillige samt det lokale foreningsliv i for-midling af natur og friluftsliv. UCN pædagoguddannelsen vil gerne bidrage i arbejdet med Naturens Dag samt lave Adven-ture Race i uge 41, som passer med skolernes efterårsløb.

Som en del af projektet udvikles årligt 10 naturkort med det mest brugte aktiviteter der er udviklet i samarbejde med insti-tutionerne. Naturkortene kan hentes til generel inspiration og fra januar via hjemmesiden. Et eksempel er en vandpytskatte-jagt for de mindste, natur-5-kamp og en ny leg, der øger delta-gernes viden om insekter.

Det er super spændende at arbejde med projektet og vi glæder os til det videre forløb. Når natur og fysisk aktivitet kommer til at fylde mere i arbejdet med de mindre børn, kunne det måske også tiltrække den naturinteresserede og aktive mandlige pædagog til et område, der ellers er domineret af kvindekultur.