Kurser – en vigtig motor

Kurser

– en vigtig motor

Alle medarbejdere deltog i dagskursus på tværs af institutioner om naturens betydning for børns udvikling samt prøvede en masse forskellige typer naturaktiviteter. Aktiviteterne blev samlet med billeder fra dagene på en plakat som efterfølgende fungerer som inspirationsark tilbage i institutionen. Børnene efterspørger specielt de lege som deres egne pædagoger er med på. En del ledere har efterfølgende spurgt ”Hvad gør I ved dem – de er helt vilde efter den dag?”.

For at skabe sammenhæng mellem de forskellige indsatser fra forvaltningen afholdt naturvejlederne et kursus for indsatspædagoger, sprogmedarbejdere og de pædagogiske konsulenter. Disse kommer i institu-tionerne og laver forskellige indsatser. Nu inddrager mange naturen i deres arbejde eller tilfører deres vin-kel f.eks. sprog til en ny naturaktivitet. Det har der ikke tidligere været tradition for og vi oplever, at det giver god mening for pædagogerne.

Krible-Krable intro

Helt generelt var mange bekymrede for, om de havde naturfaglig viden nok til opgaven. Derfor har vi arbej-det målrettet med at turde undre sig med børnene. Vi greb Krible Krable ugen, naturvejledernes samarbej-de med børneprogrammet Ramasjang. Alle institutioner har i forbindelse med ugen haft naturvejleder med på egen legeplads og i eget nærmiljø. Her fik pædagogerne ideer til, hvordan der kan komme endnu mere natur ind på legepladsen og de har været på opdagelse i nærmiljøet med børnene. Forældrene oplevede, at børnene blev elle vilde med at komme på opdagelse efter smådyr.

I samarbejde med pædagogerne har vi udviklet en masse nye krible-krable-lege og i den mørke tid har vi planer om at afprøve et insektcirkus, der skal øge forståelsen for forvandling.

Mesterlære – sådan, nu prøver du selv!

Naturvejlederne kommer ikke udelukkende for at lære børn om naturen og årets gang. Her kombinerer vi sundhed og natur, så det samtidig giver rigtig god mening for de pædagogiske mål. Det er vores erfaring at det øger pædagogernes engagement og interesse. Metoden er associeret læring i form af mesterlære. Na-turvejlederne kommer ikke og laver noget FOR børnene, men inddrager altid pædagoger og børn – ingen besøg uden det samtidig er sidemandsoplæring af pædagogerne.