Pædagogen er ikke lokal

Pædagogen er ikke lokal

Hver institution har fået et fotokort med en radius på 1,2 km omkring institutionen, en passende gangaf-stand for børnehavebørn. Børn og forældre kan inddrages i at finde de gode natur-besøgs-steder. Og flere går på tur og udforsker området sammen. Nogle undersøger også, hvor børnene bor. Formålet er, at skabe kendskab til og tradition for at bevæge sig rundt i naturen i eget nærmiljø på egne ben.

2 pædagoger fra børnehaven Troldereden drømte om at udnytte muligheden for at benytte en spejderhyt-te. Det krævede justering af de pædagogiske traditioner i huset. Vi hjalp med at holde fast i processen og i dag fortæller de, at det er meget nemmere at arbejde med gruppen ude end tidligere, hvor de var inde. Pædagogerne fortæller: ”De har bare brug for den plads og der er færre konflikter, børnene er super enga-gerede og flere børn viser kompetencer, vi ikke vidste de havde”.

Børnehaven Pyramiden er blevet så begejstret for at arbejde med børnene i naturen, at pædagoger og børn drager på inspirationsbesøg i andre institutioner.

Forældreinddragelse

I 9 af institutionerne har vi i efteråret haft fyraftensarrangementer hvor forældre, børn og pædagoger har lavet lege med fugle, sprogstimulering, blandet foder og bygget foderautomater af genbrugsmaterialer, savet og hamret fuglekasser. Forældrene var meget overraskede over ,at deres børn kunne håndtere værk-tøj og ”pas på”-kulturen blev diskuteret ivrigt. Den greb vi og udarbejdede en liste med ideer til gode jule- og fødselsdagsgaver til forældrene.