Naturlege – Crossfit 2

Bind 6 brugte cykelslanger sammen og fastgør den ene ende. Barnet får cykelslangen rundt om maven og så afsted og hente ting.

Spandeløft. En spand løftes enten ved at rebet er bundet rundt om maven eller ved armtræk. Sand i spanden for at give vægt.

Med udgangspunkt i de 18 grundbevægelser er der her ideer til at få bevægelserne i spil udendørs.

Tril under en presenning som er bundet fast helt nede ved jorden.

Lav en balance-bane med det i har…

Træk bildæk. Og læg ekstra vægt på hvis nødvendigt eller op ad bakke hvis det er muligt.