Fotokort over lokalområde

FORBEREDELSE:
Fotokort med en radius på 1,2 omkring institutionen.

BESKRIVELSE:
Formålet er, at skabe kendskab til og tradition for at bevæge sig rundt i naturen. På kortet tegnes gode natursteder. Inddrag børn og forældre der har godt kendskab til området. De kan komme med gode bud på besøgssteder i naturen.

TIPS:
Kortet kan også bruges til at undersøge hvor børnene bor.

STYRKER:
Kendskab til lokalområdet
Skabe tradition for at bevæge sig rundt i eget nærmiljø