Kroppen På Toppen – i børnehøjde

Kroppen på toppen

- I børnehøjde

Kroppen på Toppen - i børnehøjde, er en sundhedsindsats i Center for Børns Udvikling i Aalborg Kommune.

Vi henvender os til:

  • alle børn fra 0-6 år i dagtilbud
  • institutionspersonale
  • børnenes forældre

Ønsket med indsatsen er at motivere alle børn og voksne til at få "Kroppen på Toppen" og opleve bevægeglæde i dagligdagen. Både i dagtilbud og hjemme i familien. Børns balance, koordinationsevne og motoriske færdigheder udvikles, når de får tid, lov og plads til udfordrende motoriske lege. Vi ønsker at holde "motionsgryden" i kog på alle mulige og (umulige) måder. Som voksen inspireres du til at tænke i røde kinder, hjertebanken, sved på panden og ase-mase lege. Du finder en masse gode forslag til aktiviteter i vores idebank.

Formål

  • At alle børn får kroppen på toppen
  • At alle oplever bevægeglæde
  • At alle børn får mere tid, lov og plads til motorisk udfordrende lege
  • At alle voksne omkring børnene bakker op om en mere aktiv hverdag

Sundhedsfacts

Vi bevæger os idag mindre end vi gjorde for bare nogle få år siden og dette kan ses helt ned i børnehøjde. Der bliver flere børn som ikke er motorisk aldersvarende, flere børn med dårligt kondital samt flere børn med risiko for at udvikle livsstilsygdomme som fx overvægt.

Sundhedsstyrelsen anbefaler at børn bevæger sig 60 minutter dagligt i moderat tempo, fx hoppe i sjippetov i et tempo, hvor man lige akkurat har luft til stadig at kunne snakke sammen. Derudover anbefales 3 gange ugentligt 20 minutters bevægelse med høj intensistet, fx en tag-fat leg, hvor man bliver godt forpustet.

Lege, der indeholder løb, hop og "ase-mase" med kroppen, udvikler børns koordination, deres knogler styrkes og udholdenheden - konditallet -  bedres. Udover en sundhedsmæssige betydning, har det at kunne bevæge sig alderssvarende stor betydning for den sociale accept blandt børn og er med til at bestemme selvfølelsen hos et barn.

Bevægeglæde grundlægges i barndommen. Bevægeglæde er drivkraften til sansemotorisk udvikling, indlæring og sundhed. Hvis vi giver børn tid, lov og plads har de billedlig talt myrer i kroppen og er "forprogrammeret" til at udfordre egen balance, koordination og kropslige muligheder. Børn øver sig igen og igen på fx at rejse sig. Gentagelse af bevægelser har stor betydning for at bevægelser bliver automatiseret - ligger på rygraden - og for udviklingen af hjernen.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet anbefalinger for fysisk aktivitet for børn under fem år. Anbefalingen er overordnet at skabe mulighed for, at de små kan bevæge sig så meget som muligt.

Se mere på sundhedsstyrelsens hjemmeside

Kontakt os

Fysioterapeut
Annette Toft
Kroppen på Toppen

Fagcenter for Børn og Unge
Børn og Unge
Godthåbsgade 8
9400 Nørresundby
Tlf: 22100772
ato-fb@aalborg.dk

Fysioterapeut
Helle Fuglsang
Kroppen på Toppen

Fagcenter for Sammenhæng og Kvalitet
Børn og Unge
Godthåbsgade 8
9400 Nørresundby