Inspiration til uderummet

Inspiration til uderummet

- Materiale målrettet uderum og nærmiljø

Uderummet giver plads til sansning, bevægelse, fantasi og kreativitet og åbner op for mange muligheder. Legepladsen, stor som lille, rummer et stort potentiale som rammerne for et aktivt læringsmiljø. Mange institutioner har gode erfaringer med at lave en legepatrulje, ugens leg eller have lege-voksne, hvor der er rum og tid for god instruktion og træning i at deltage i den samme leg mange gang. Dette giver børnene god grobund for selv at igangsætte aktiviteterne på eget initiativ og her kan ophængte billeder på hegnet eventuelt hjælpe børnene med at huske lege.
Vi har her samlet inspiration til jeres arbejde med aktive læringsmiljøer i uderummet;

Idebanken

I idebanken er der inspiration til lege og fysisk aktiviteter opdelt i kategorier. Alle aktiviteter kan justeres så de bliver lettere eller mere udfordrende, alt efter børnegruppen.

Cykelleg

Cykelleg træner alle børn i at blive mere cykelsikre og i sjove og udfordrende cykel-aktiviteter på alle niveauer. Legene er også demonstreret på små film som kan vises på iPad.

Se video om cykelleg med sæbebobler

Krible krable

Krible krable er et projekt der understøtter arbejdet med krible krable temaet ind i alle læreplanstemaerne samt understøtter mere natur i uderummet og kendskab til nærområdet. Det er meget populært hos
børnene som også kender det fra Ramasjang. Tilmeld jer og få tilbudt gratis grej og materiale løbende.

Se mere på Krible Krable hjemmesiden her

Grønne Spires materiale er tilgængeligt for alle og der er mange temaer at gå i gang med målrettet aldersgruppen.

Se de Grønne Spirers aktiviteter her

Sang og musik

Sang og musik kan også foregå  i uderum. Lav selv instrumenter af hvad I har! Og lav nye traditioner med fællessang i uderummet.

Find inspiration til sang i det fri her

Dialogisk læsning

Dialogisk læsning kan foregå med store printede billeder fra en bog eller ved brug af projektor, så billederne forstørres på væg og alle kan se med eller løbe hen og pege.

Mere grønt på legepladsen

Søg eventuelt Matas fonden eller anmod om stauder, krydderurter og andet grønt fra forældre, naboer og andre lokale. Planter tiltrækker flere dyr og fugle til legepladsen. I kan også tage afsæt i emner som Fra haver til maver eller fra frø til madpakke.

De fleste har delt uderum op i mindre rum/zoner. Hvis zonerne har navn eller tema, kan det være lettere for børnene at justere sig til hvad og hvordan der leges netop der.

Udvid pladsen og muligheden for at bruge naturen ved at bevæge jer udenfor hegnet i nærmiljøet. Her er en mulighed at lave naturpatruljer der er en gruppe som er på tur i naturen, medbringende en rygsæk eller trækvogn med aktiviteter.