De 18 grundbevægelser

De 18 grundbevægelser

… som danner basis for barnets motorik er:

Gå, kravle, trille, springe, klatre, løbe, krybe, balancere, snurre, skubbe, gribe, gynge, trække, svinge, hinke, hoppe, vippe, kaste.

Risiko- og spændingslege?

Børn lærer det de øver! Ellen Beate Sandseter har kigget på risikolege som modstykke til pas-på kulturen. Risikolege er for børnene en opdagelsesrejse i verden og i sig selv. Det udvikler børnene motorisk og træner dem i at håndtere og mestre både deres krop og deres følelser og giver dem troen på egne handlekompe-tencer. Risikolege er:

  • Undersøge højder (fare for at falde ned)
  • Opleve høj fart (fare for at kolliderer med nogen)
  • Udforske farlige redskaber (kan medføre skader)
  • Nærme sig farlige elementer (man kan falde ind i eller i)
  • Fysisk kamp (børn kan skade hinanden)
  • Ud på egen hånd (barnet kan fare vild/forsvinde)