Halsbåndsmus

Halsbåndsmus

Dette kort indeholder to aktiviteter, som inspiration til at arbejde tematisk om halsbåndsmus.

I et lille øde hus, bo’de ti små søde mus:
1 ku li at gynge, nr. 2 ku li at synge,
3 ku lave mad, nr. 4 gik i bad,
5 ku dække bord, nr. 6 fik kys af mor,
7 ku li at bage, nr. 8 ville smage,
9 sprang rundt som frø, nr. 10 den råbte BØH!
Af Lotte Salling

Putte halsbånd på musen

FORBEREDELSE:
Et langt reb, hårelastikker, en ”mus”

BESKRIVELSE:
Halsbåndmusens pels er brun på oversiden og helt hvid på undersiden. Den har et gulbrunt bånd, som løber tværs over brystet og ned mellem forbenene. Det er dette bånd, som har givet musen navn.

  • I en skov med mange træer udspændes et langt reb mellem træerne, så der dannes en bane rundt i skoven. Rebet skal helst gå under og over grene, gennem buskads, rundt om træer, op og ned ad bakker og så videre.
  • Ved banens start hænges et antal hårelastikker, som svarer til antallet af deltager, på rebet. Ved banens ende ligges en ”mus”. Det kan for eksempel være en tøjmus, en mus snittet af en pind eller lign.
  • Børnene skal nu føre ét elastik fra den ene ende af rebet til den anden, og hænge det om halsen på musen.
  • I kan også hænge engangskrus på rebet, som børnene skal fragte vand i hen til ”musen”. Ved enden af rebet sættes en spand. Hvor meget vand kan I flytte fra den ene ende af rebet til den anden?

TIPS:
De 5-6 årige kan også danne par to og to, hvor den ene har bind for øjnene og fat i rebet, og den anden er ”førerhund”, der fortæller om forhindringer, om terrænskifte og så videre.

Mindre børn kan sagtens deltage i aktiviteten. Enten ved at kravler bagefter, iagttage, eller have gang i deres egen lille sanse leg i skovbunden.

STYRKER:
Rum og retningsfornemmelse
Udholdenhed
Evnen til at vente på tur
Fællesskabet

De underjordiske gange

FORBEREDELSE:
En hulahopring

BESKRIVELSE:
I naturen lever halsbåndmus af mange forskellige plantedele: Agern, bog, hasselnødder, kastanjer og frø fra nåletræer, urter og græsser. Den lever en stor del af sit liv i gange under jorden og kommer først frem om natten for at lede efter føde i skovbunden. Musen graver selv sit underjordiske gangsystem, der både indeholder opholdsrum, redekammer og fødedepoter.

  • Denne leg handler om at komme igennem musens smalle gang.
  • Deltagerne stiller sig i en cirkel. Alle holder hinanden i hænderne.
  • Et par der holder hinanden slipper kort taget, og den ene stikker hånden igennem en hulahopring, for igen at holde hinanden i hånden.
  • Det er nu cirklens/deltagernes opgave at alle skal igennem hulahopringen uden at der er nogle i cirklen der slipper sidemanden
  • Prøv gerne flere gange.
  • I kan også selv lave ringe i forskellige størrelser af fx gulvvarmerør.

STYRKER:
Samarbejde
rum og retningsfornemmelse