Kroppen på Toppen i Naturen

Få Kroppen på Toppen med naturen

Projektet Få kroppen på Toppen med naturen som læringsmiljø og et aktivt friluftsliv, blev gennemført at naturfaglig projekt-pædagog Michael Winther og naturvejleder og fysioterapeut Helle Fuglsang.

Formål:

 • At øge pædagogernes og de øvrige pædagogiske konsulenters naturforståelse og engagement ved fælles oplevelser i det fri
 • Medvirke til at der udvikles et naturligt læringsmiljø i naturen, hvor den sundhedsfaglige, naturfaglige og pædagogfaglige viden kombineres i aktiviteter for børn og unge

Delmål:

 • Undervise personalet i 16 udvalgte daginstitutioner i
  • basisviden om naturens betydning for børns udvikling
  • kendskab til naturen i eget nærmiljø
 • Udvikle naturkort i samarbejde med institutionerne, hvor natur og aktiviteter gøres tilgængelig og brugbar for institutionerne. Naturkortene kan bruges til generel inspiration og deles via hjemmesiden www.kroppenpaatoppen.dk
 • Facilitere naturnetværksdannelse for pædagogerne, så de kan videns dele og erfaringsudveksle
 • Udvikle nye måder at lave naturarrangementer, hvor institutioner og familier kan samarbejde på tværs. Desuden skal naturvejlederen arbejde med at inddrage det lokale foreningsliv i formidling af natur og friluftsliv
 • Udvikle og holde kursus for udviklingsafsnittets 110 ansatte for at sikre, at natur og friluftsaktiviteter inddrages i den bredde rådgivning som afsnittet står for.

Erfaringerne med naturvejledning, udbredes til andre kommuner og naturvejledere via fagblade, arrangementer mv. samt deltagelse og oplæg i relevante na-turvejledernetværk, som småbørnsnetværket og det regionale netværk.