Naturlege – Crossfit

Træk med bildæk

FORBEREDELSE:
Alt afhængig af hvilke aktiviteter du vil lave: Cykelslanger, reb, presenning, dæk, remedier til at lave balancebane, spande, dåser, kasteskyts såsom pinde eller sten, dåser med mere.

BESKRIVELSE:
Denne aktivitet kan tilrettelægges ud fra hvilke remedier der er adgang til.
Trække med bildæk – læg ekstra vægt på hvis muligt.
Tril under en presenning som er bundet fast helt nede ved jorden.
Spandeløft – løft en spand, enten ved armtræk eller ved at rebet er bundet om maven. Der kan puttes sand i spanden for at øge vægten.
Bind 6 cykelslanger sammen og fastgør den ene ende. Barnet får cykelslangen rundt om maven og skal ud og hente ting.
Lav balancebane ud af remedier på legepladsen – eventuelt brædder.

TIPS:
Nedenfor er der billeder til inspiration. Flere af øvelserne kan bruges som samarbejdsøvelser.

STYRKER:
De 18 grundbevægelser er i denne aktivitet i spil.
Overskride grænser
Vente på tur
Koordinering
Kropsbevidsthed

Spandeløft
Balancebane
Trille eller krybe under presenning
Træk med cykelslange
Krybe under spindelvæv
Kast pinde i spandende
Skyd dåser ned