Storm, regn og slud

FORBEREDELSE:
Ingen

BESKRIVELSE:
Børnene løber rundt på kryds og tværs. Når den voksne råber “Storm”, skynder børnene at lægge sig fladt ned. Når der råbes “Regn” hopper de. Ved “Slud” danner børnene hurtigst muligt par ved at holde hinanden i hånden.

TIPS:
De yngste kan starte med én af kommandoerne, siden lægges flere til, når de har forstået systemet. I kan vælge at ligge flere kommandoer til og lave de bevægelser I eller børnene synes der passer.

Aktiviteten kan laves både inde og ude.

STYRKER:
Opmærksomhed
Puls
Kropsstabilitet