Hajleg

FORBEREDELSE: Ingen BESKRIVELSE: Der ligger en række sild på maven og bobler rundt. Lidt derfra sidder en haj – ved råbet: “Hajen kommer”, forsøger hajen at fange så mange af de små sild som muligt, inden de når at løbe ned bag aftalt mærke. De der bliver taget er nu også hajer indtil alle er fangede. TIPS: På et stort …

Væk med “bomberne”

FORBEREDELSE: Mange bolde, sammenkrøllet aviser, vanter eller andet. Plads til at lave en bane. BESKRIVELSE: Børnene har en bold hver og deles op i to hold. Midten af banen markeres med gran, bænke eller lignende. Holdene stiller sig på hver side af “nettet”. På signal starter kampen. Børnene kaster “bomberne” over på den anden banehalvdel. Det gælder om, at “bomberne” …

Væddeløb i myretuen

FORBEREDELSE: Skeer, en bane på 6-8 meter med en myretue i den ene ende. Forskellige remedier I kan ligge på skeen (æg, grankogle, kartoffel, sten eller andet). BESKRIVELSE: Børnene står ved siden af hinanden bag en startlinje. I den ene hånd har de skeen, i den anden ægget, stenen eller andet. Nu gælder det om at komme ned til myretuen. …

Rumpedans

FORBEREDELSE: Musik BESKRIVELSE: Sæt noget rigtig god musik på. Når musikken spiller, danser alle sin helt egen rumpetroldedans. Når musikken stopper, skal alle rumpetroldene ned på gulvet og sidde på trolderumpen. Mon ikke alle rumpetroldene kommer ned og op fra gulvet mindst 10 gange, og får dejlig røde kinder og haler? TIPS:Aktiviteten kan med fordel tages med udenfor. STYRKER:OpmærksomhedPuls

Storm, regn og slud

FORBEREDELSE: Ingen BESKRIVELSE: Børnene løber rundt på kryds og tværs. Når den voksne råber “Storm”, skynder børnene at lægge sig fladt ned. Når der råbes “Regn” hopper de. Ved “Slud” danner børnene hurtigst muligt par ved at holde hinanden i hånden. TIPS:De yngste kan starte med én af kommandoerne, siden lægges flere til, når de har forstået systemet. I kan …

Politi og røvere

FORBEREDELSE: Kegler eller flasker med sand i. Et større område – gerne ude. BESKRIVELSE: Børn og voksne deles op i to hold. Det ene hold er røvere, det andet hold er politiet. Mange kegler eller plasticflasker med sand i stilles op på et større område. Røverene skal nu løbe rundt og vælte keglerne med hænderne (ikke sparke til keglerne) og …

Rengøringstagfat

FORBEREDELSE: 2 altmulig-klude eller lignende til hvert barn/deltager. Aktiviteten kræver glat gulv. BESKRIVELSE:Alle børn får 2 altmulig-klude til hver fod. Der udvælges en fanger. Børnene “løber” efter hinanden, ved at glide over gulvet på kludene. Når man fanges, bliver man selv fanger. Legen slutter, når sidste barn er fanget. TIPS: Der kan være en eller flere fangere, alt afhængig af …

Mariehønefanger

FORBEREDELSE: egner sig godt både ind på gulv og ude på store udearealer. BESKRIVELSE: Traditionel fangeleg. Når man fanges, skal man ligge sig på ryggen og sprælle som en væltet mariehøne. Man bliver befriet ved at en eller flere vender den væltede mariehøne om igen.  TIPS: Hvis der er for lidt bevægelse, kan man have en ekstra fanger. ”Mariehønen” kan …

Katten efter musen

FORBEREDELSE: ingen BESKRIVELSE: Deltagerne tager hinanden i hånden og danner en ring. Der vælges en mus til at stå i midten og en kat til at stå udenfor ringen. Katten skal forsøge at fange musen, deltagerne i ringen beskytter musen, så katten ikke kan komme ind i midten. TIPS: Der kan eventuelt være flere katte, hvis man vil have mere …

Millionbøf – en variation af bankebøf

FORBEREDELSE: Forskellige remedier til at markere plads. BESKRIVELSE: Deltagerne står i en rundkreds og har markeret en plads foran sig på jorden. Der vælges en ”kok”. Kokken skal nu løbe rundt om kredsen og banker på de børn, der skal følge efter ham. Kokken bestemmer sig på et tidspunkt for at løbe ind på en ledig plads. Halen af deltagere …